واکنش ریابکوف به مشارکت آمریکا در فرایند مذاکرات «آستانه»

Posted by

روانچی: اجرای برجام مسئولیت مشترک تمامی طرف ها است

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که فرایند مذاکرات سوریه در پایتخت قزاقستان برای مشارکت آمریکا همچنان باز است.

روانچی: اجرای برجام مسئولیت مشترک تمامی طرف ها است