نرخ زعفران در ماه رمضان

Posted by

روایت یک هفته‌ای از سرگذشت خانه ملت

به گفته علی حسینی حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ در بازار 4 میلیون و 400 و حداکثر 5 میلیون و 600 هزار تومان است.

روایت یک هفته‌ای از سرگذشت خانه ملت