اولتیماتوم پرسپولیس به مهدی طارمی

Posted by

روحانی به عمار حکیم: ایران حامی ثبات و اتحاد عراق است

امروز در گفت‌وگو با این بازیکن به وی اعلام شده که پیشنهاد جدایی را بایگانی کند و در تمرینات پرسپولیس حاضر شود چراکه با به طول انجامیدن این کشمکش شرایط تیم اسیر حاشیه‌ای خواهد شد که پرسپولیس و برانکو علاقه‌ای به آن ندارند.

روحانی به عمار حکیم: ایران حامی ثبات و اتحاد عراق است