لورفتن سوالات امتحان نهایی، اخاذی از دانش‌آموزان یا فضاسازی؟

Posted by

روزهای خوش صنعت پوشاک فرا می رسد

در حالیکه مسئولان آموزش وپرورش و برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقدند که لو رفتن سوالات امتحانات نهایی تنها در یک یا دو مورد آن هم 10 دقیقه قبل از برگزاری امتحان بوده بنابراین امکان سوءاستفاده از سوالات وجود نداشته است، دانش‌آموزان معتقدند که در برخی موارد سوالات از 30 دقیقه قبل از برگزاری امتحان یا ساعت هفت صبح منتشر شده بود و دانش‌آموزان از طریق فضای مجازی به آن دسترسی داشتند.

روزهای خوش صنعت پوشاک فرا می رسد