دلار 4000 تومانی و تبریک به رانت‌خواران

Posted by

روز باز صنعت ابتکاری برای تعمیق رابطه صنعت با دانشگاه

نرخ دلار در مرز ۴ هزار تومان قرار گرفته و همچنان تدبیری از سوی بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار اندیشیده نمی شود.

روز باز صنعت ابتکاری برای تعمیق رابطه صنعت با دانشگاه