پوتین رسما از استالین دفاع کرد!

Posted by

روستای گردشگری «تنگی سر»

به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین این اظهارات را در مصاحبه برای فیلم مستندی که با اولیور استون کارگردان آمریکایی انجام داده، اعلام کرده که در رسانه های امروز (جمعه) روسیه بازتاب گسترده ای یافته است. دشمنان روسیه از سیاهنمایی استالین برای ضربه زدن به روسیه استفاده می کنند. پوتین با بیان اینکه وی شخصیت پیچیده ای داشت، اظهار کرد: اکثریت مردم از جمله والدین من استالین را تمجید می کردند و او محصول عصر خود بود.

رئیس جمهوری روسیه افزود: هر چقدر امکان دارد می توان استالین را سیاه نشان داد، اما از طرف دیگر خدمات بزرگی در شکست آلمان نازی داشته که باید به آن اشاره کرد. پوتین گفت: زیاده روی در سیاهنمایی استالین، یکی از راههای حمله به اتحاد شوروی سابق و روسیه است و می خواهند نشان دهند که لکه ننگ استالینیسم هنوز هست، در حالیکه کشور ما کامل تغییر کرده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین تصریح کرد: اما نباید وقایع وحشتناک دوره استالین مربوط به اردوگاههای کار اجباری و نابودی میلیون ها نفر از هموطنان را به فراموشی سپرد.

وی در پایان نیز به شخصیت هایی در غرب از جمله ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه و اولیور کرامول انگلیسی اشاره کرد که با وجود مشارکت در کشتارهای گسترده از سوی بسیاری تمجید می شوند. ژوزف ویسارینویچ جوگاشویلی که دسامبر ۱۸۷۸ در گرجستان امپراتوری روسیه به دنیا آمد، پس از مرگ ولادیمیر ایلیچ اولیانوف لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی، توانست در مبارزه قدرت لئون تروتسکی را شکست دهد و سال ۱۹۲۲ به مقام دبیرکلی حزب کمونیست برسد.

بسیاری حکومت استالین را به برخورداری از «کیش شخصیت پرستی» و بهره گرفتن از شیوه‌های مخفی حذف مخالفین متهم می کنند و از سوی دیگر نیز گروهی جانشین لنین را معمار تبدیل شوروی از جامعه و اقتصاد سنتی عقب مانده به یکی از قدرت های برتر اقتصادی و صنعتی دنیا می شناسند. بسیاری از برنامه های فراگیر مربوط به رفاه اجتماعی مانند برخورداری همگان از مسکن و درمان رایگان، امکان تحصیلات عالی، تضمین شغل و بنیادگذاری دانشگاههای بزرگ از جمله دستاوردهای اجرای چندین برنامه توسعه در حدود ۳۰ سال دوران مسئولیت رهبر وقت شوروی شناخته می شود.

اما نیکیتا خروشچف جانشین استالین در کنگره معروف حزب کمونیست شوروی که سال ۱۹۵۶ برگزار شد با محکوم کردن عملکرد دوران حکومت استالین روند مشهور «استالین زدایی» را آغاز کرد. مطابق نتایج آخرین نظرسنجی بنیاد افکار عمومی روسیه که در ماه می انتشار یافت، ۵۰ درصد روس ها با سطوح مختلف ارزیابی، عملکرد استالین در مقام رهبر شوروی را به ویژه در دوره جنگ دوم جهانی و پیروزی در این نبرد که به جنگ کبیر میهنی شهرت یافته است، مثبت ارزیابی می کنند.

روستای گردشگری «تنگی سر»