برگزاری کنسرت بازیگر معروف در اسفندماه

Posted by

روسیاهی ترامپ با ورود ایرانیان به خاک آمریکا/پیشخوان سیاسی

محمدرضا گلزار 20 اسفند در دو نوبت و در ساعت های 18:45 و 21:45 در سالن میلاد نمایشگاه روی صحنه می رود.

روسیاهی ترامپ با ورود ایرانیان به خاک آمریکا/پیشخوان سیاسی