بعد از فوت هاشمی پایگاه برخی افراد در دانشگاه آزاد از بین رفت

Posted by

رونق بازار مسکن به نفع چه کسی است؟

ابطحی به اقدامات شایسته ولایتی در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: زمانی که دکتر ولایتی مسئولیت هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفت و با درایت دست به تغییرات اساسی در این دانشگاه زد، این تغییرات باعث جبهه گرفتن برخی شد و علت این جبهه گیری نیز این بود که بعد از فوت آیت الله هاشمی پایگاه برخی افراد از بین رفت و حیات خلوت آنها گرفته شد.

رونق بازار مسکن به نفع چه کسی است؟