بررسی انتقال مراکز نظامی از سطح محله حشمتیه/ نصب حائل صوتی در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی

Posted by

رونوشت رأی تایید شده را به زودی تحویل زنجانی می دهند

رئیس کمیته نظارت به بررسی انتقال مراکر نظامی از سطح محله حشمتیه واقع در منطقه 7 اشاره کرد و گفت: به جزء این مورد، موضوعات جدیدی در محل در دست بررسی است.

رونوشت رأی تایید شده را به زودی تحویل زنجانی می دهند