دلیل حذف انصاری فرد از لیست اصلی

Posted by

رویا جیب بر دستگیر شد/مالباختگان به پلیس آگاهی مراجعه کنند+تصاویر

وقتی در نشست خبری پس از بازی، از پائولو بنتو، سرمربی تیم المپیاکوس درباره علت غیبت کریم انصاری‌فرد، در فهرست 18 نفره این تیم سئوال شد، بنتو نتوانست دلیل قانع کننده ای ارائه کند.

رویا جیب بر دستگیر شد/مالباختگان به پلیس آگاهی مراجعه کنند+تصاویر