وقتی اجساد داعشی ها خوراک سگ ها می شود/ عکس

Posted by

رویش شکوفه‌های زمستانی در ایستگاه‌های مترو

با آزادسازی شرق موصل، اجساد تروریست‌های داعش در این منطقه و ساحل رود دجله باقی مانده‌اند. در عملیات اخیر نیروهای عراقی با تروریستهای داعش بخش شرقی موصل آزاد شد.

رویش شکوفه‌های زمستانی در ایستگاه‌های مترو