شفاف سازی هزینه کرد کمک های مردمی از رویکردهای اساسی کمیته امداد است

Posted by

رویکرد عجیب شبکه های عربی درباره سخنان رهبری+عکس

سیف با بیان اینکه شفاف سازی هزینه کرد کمک های مردمی از رویکردهای اساسی کمیته امداد در عرصه افزایش اعتماد و مشارکت هر چه بیشتر خیران محسوب می‌شود،بیان کرد:کمک‌های خیران در سیستم مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ثبت و نظارت می‌شود و طبق سرفصل‌های حمایتی برای رفع نیازهای مددجویان در بخش تحصیلی، درمانی کمک معیشت و غیره در اختیار خانواده‌های تحت حمایت قرار می‌گیرد.

رویکرد عجیب شبکه های عربی درباره سخنان رهبری+عکس