دست رد کی روش به آشتی کنان با برانکو

Posted by

رکود در بازار لوازم خانگی شدت یافت

کی روش گفت: حرفی که برانکو درباره 3 کیلو چاق شدن بازیکنان پرسپولیس پس از بازگشت از اردوی تیم ملی زد، بزرگ‌ترین توهینی بود که در زندگی‌ام شنیدم.

رکود در بازار لوازم خانگی شدت یافت