نامه تند ملی پوشان دو و میدانی در اعتراض به فدراسیون

Posted by

رکوردشکنی اپل در بازار تلفن‌های همراه هوشمند

ملی پوشان دو و میدانی علیه رئیس فدراسیون نامه ای اعتراض آمیز منتشر کردند.

رکوردشکنی اپل در بازار تلفن‌های همراه هوشمند