آتش‌نشانان مشهدی مقابل استانداری تجمع کردند+تصاویر

Posted by

ریزش آوار جان کودک ۱۰ ساله راگرفت

این تجمع در اعتراض به
وضعیت
شغلی و مالی آتش نشانان بخش خصوصی صورت گرفت.

ریزش آوار جان کودک ۱۰ ساله راگرفت