استقلال بدون جباروف در آسیا

Posted by

ریزش نیروها در دولت آمریکا شروع شد

جباروف برای حضور در لیست آسیایی استقلال نیاز به دریافت کارت ITC خود از سیستم TMS داشت اما تیموریان و چشمی تنها لازم بود تا قرارداد خود را در هیات فوتبال ثبت کنند که این اتفاق انجام شد.

ریزش نیروها در دولت آمریکا شروع شد