انتخابات شورای شهر مشهد تایید شد

Posted by

ریسک سکته با این بیماری افزایش می یابد!

نماینده مشهد در مجلس گفت: انتخابات شورای شهر مشهد توسط هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خرسان رضوی تایید شد.

ریسک سکته با این بیماری افزایش می یابد!