دو تن مواد مخدر کشف شد

Posted by

زاکانی:عده‌ای راه را برای غارت باز می‌کنند

بیش از دو تن پیش ساز مواد مخدر در مهاباد کشف وضبط شده است.

زاکانی:عده‌ای راه را برای غارت باز می‌کنند