کیهان مطرح کرد: تعارف کارگزاران به یکدیگر برای قبضه شهرداری تهران!

Posted by

زنده شدن مرد جوان پس ازمرگ

حسین مرعشی می‌گوید عارف علاقه‌مند است که شهردار نزدیک به وی باشد.

سخنگوی کارگزاران و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مصاحبه با ایلنا گفت: من به علت نداشتن تخصص در این زمینه، پیشنهادشان را رد کردم اما اعلام کرده‌ام اگر بن‌بستی حاصل شد و شخصی این مسئولیت را نپذیرفت که بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد شاید شهرداری را بپذیرم؛ البته گزینه برتر از نظر من محسن هاشمی است اما با توجه به مصوبه آخر شورای پنجم مبنی بر عدم خروج عضوی از شورا، شهردار شدن او منتفی است. با این حال، میثاق‌نامه‌ای که لیست امید امضا کرده‌اند مانعی در راستای شهردار شدن هاشمی نبود.

پس از او نیز گزینه برتر برای شهردار شدن از نظر من محمدعلی نجفی است. تمام تلاش خود را به کار بسته‌ام که اگر سازمان برنامه و بودجه به نجفی پیشنهاد نشد، سمت شهرداری را بپذیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که گزینه آقای عارف مطرح شد، آیا می‌توان این گمانه‌زنی را جدی گرفت؟

از ابتدا هم شهرداری آقای عارف مطرح نبود و مشاهده کردید که خودشان هم تکذیب کردند او علاقه‌مند است که شهردار به او نزدیک باشد اما قطعا خودش ورود نخواهد کرد.

یادآور می‌شود محمدعلی نجفی سالها عضو مرکزیت کارگزاران بوده است، پیش از این کرباسچی خواستار شهرداری مرعشی شده بود.

زنده شدن مرد جوان پس ازمرگ