بافت کرمان لرزید

Posted by

زنگ خطر حادثه ی پلاسکو بر مدارس کلنگی ارومیه

زمین لرزه ای بافت از توابع
استان
کرمان را لرزاند.

زنگ خطر حادثه ی پلاسکو بر مدارس کلنگی ارومیه