حداکثر زمان رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو چند روز است؟

Posted by

زنی مهریه‌اش را به‌اجرا گذاشت، شوهر، خانه پدرزنش را آتش زد

براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تمام عرضه‌کنندگان خودرو موظفند ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز به شکایت مصرف‌کنندگان از فرایند فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود رسیدگی کنند.

به گزارش ایسنا، مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حوزه فروش و خدمات پس از فروش این محصولات ناراضی هستند.

نارضایتی مصرف‌کنندگان در حوزه فروش خودروهای داخلی بیشتر معطوف به پایین بودن کیفیت این محصولات و در حوزه فروش خودروهای وارداتی نیز مربوط به گران‌فروشی و تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده است.

همچنین در حوزه خدمات پس از فروش نیز مصرف‌کنندگان از نقایصی چون کمبود قطعات، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و اخذ هزینه‌های بالا، ناراضی هستند.

نارضایتی مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها موظف شده‌اند ظرف حداکثر بیست روز به شکایت مصرف‌کنندگان رسیدگی کنند.

در این زمینه در ماده ۱۱ این قانون آمده است:” عرضه‌کنندگان خودرو موظفند نسبت به ایجاد نظام رسیدگی به شکایات مشتریان و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز، اقدام کنند”.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.

زنی مهریه‌اش را به‌اجرا گذاشت، شوهر، خانه پدرزنش را آتش زد