ممکن است سخنرانی ملکه الیزابت دوم به تعویق بیافتد

Posted by

زنی که به خاطر رانندگی در خیابان‌های عربستان دستگیر شد

برگزاری سخنرانی ملکه انگلیس به مناسبت برگزاری انتخابات این کشور در موعد مقرر هنوز تأیید نشده است.

زنی که به خاطر رانندگی در خیابان‌های عربستان دستگیر شد