مردی گوش‌های همسرش را برید

Posted by

زن 29 ساله؛ بی رحم ترین قاتل

خواجه نور محمد فیض، پزشک بیمارستان ابوعلی سینای بلخی گفت: این خانم به این بیمارستان منتقل شده‌ است. فیض افزود که این خانم ۲۳ ساله است و پیوند گوش‌هایش در این بیمارستان مشکل است.پلیس بلخ گفته است که شوهر این خانم بعد از ارتکاب جرم فرار کرده ولی پلیس در جستجوی او است.علت این حادثه خشونت‌های خانوادگی عنوان شده است.چند سال قبل نیز شوهر عایشه در ولایت ارزگان بینی و گوش هایش را برید. نام عایشه هجده ساله بعد از آن در سرخط خبرهای جهانی قرار گرفت. یک تصویر او بر روی جلد مجله مشهور تایم آمریکا نیز منتشر شد.

زن 29 ساله؛ بی رحم ترین قاتل