تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو در دادستانی

Posted by

ساختمان مجاور پلاسکو ریزش کرد

دادستان تهران با اشاره به اینکه دستور تشکیل پرونده این حادثه داده شده است، افزود: با توجه به اینکه امداد و نجات در اولویت اقدامات قرار دارد از اعلام تشکیل پرونده برای این حادثه خودداری کردیم اما از روز گذشته این امر انجام شده و گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده است.

ساختمان مجاور پلاسکو ریزش کرد