جزییات لغو برخی از پروازهای حجاج ایرانی

Posted by

سارقان داخل خودرو در دام پلیس

کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی گفت: عقب‌نشینی عربستان در پروازهای حجاج ایرانی عامل لغو برخی از پروازهای داخلی هواپیمایی ایران ایر شد.

سارقان داخل خودرو در دام پلیس