بازیکن نیمکت‌نشین؛ شماره 8 جدید پرسپولیس

Posted by

سازمان‌دهی 100هزار پلیس آمریکایی برای جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی

محمد امین آرام طبع که در نیم فصل خواهان جدایی از جمع سرخپوشان بود، امروز با پیراهن شماره هشت که از اهمیت ویژه‌ای برای سرخپوشان برخوردار است، حضور یافت.

سازمان‌دهی 100هزار پلیس آمریکایی برای جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی