واکنش دمشق به مشارکت عربستان و قطر در «آستانه»

Posted by

سازمان اطلاعات نظامی عراق گنج داعش را کشف کرد

منابع وابسته به وزارت خارجه سوریه به جدیدترین موضع گیری این کشور درباره مشارکت عربستان و قطر در نشست آستانه قزاقستان پرداختند.

به گزارش مهر، معاون وزیر خارجه سوریه به موضع دمشق درباره مشارکت عربستان و قطر در نشست شهر آستانه قزاقستان پرداخت.

به گزارش شبکه روسیاالیوم، منابع وابسته به وزارت خارجه سوریه به جدیدترین موضع گیری این کشور درباره مشارکت عربستان و قطر در نشست آستانه قزاقستان پرداختند.

فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: هر که حامی تروریسم است و در راستای حمایت مالی و تسلیحاتی از آن گام بر می دارد نمی تواند نقشی در گفتگوها داشته باشد. هنگامی که قطر و عربستان از حمایت از تروریسم دست بردارند آنگاه ما موضوع مشارکت آنها در گفتگوها را بررسی می کنیم.

وی درباره مشارکت آمریکا در نشست آستانه بیان کرد: هر که اخلاص برای حلب بحران سوریه داشته باشد می داند که در گفتگوها مشارکت کند. همچنین باید حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را محترم بشمارد و با تروریسم مبارزه کند. واشنگتن باید صداقت خود را در راهکارهای مطرح شده نشان دهد.

مقداد تاکید کرد: آمریکا باید از حمایت از گروههای مسلح دست بردارد و به ترکیه برای بستن مرزهایش با سوریه فشار بیاورد. واشنگتن باید حامیان مالی و تسلیحاتی تروریسم از جمله عربستان و قطر را مورد مواخذه قرار دهد.

شایان ذکر است نشست آستانه قزاقستان در ۲۳ ژانویه جاری قرار است، برگزار شود.

سازمان اطلاعات نظامی عراق گنج داعش را کشف کرد