با تجربه های پرسپولیس حاضر شدند/ عکس

Posted by

سال خمسی داشته باشید

سیدجلال حسینی و حسین ماهینی دو بازیکن با تجربه خط دفاعی پرسپولیس هستند، که در طول فصل از ارکان اصلی تیم بوده اند. ماهینی یکی از مهره های کلیدی برانکو در طول فصل بوده و در تمامی بازی های لیگ از سوی برانکو ایوانکوویچ به میدان فرستاده شده است.

سال خمسی داشته باشید