زنگ ورزش مدارس شهر تهران فردا تعطیل است

Posted by

ساماندهی خطوط اتوبوسرانی در محله شبیری جی/ نظارت بر ساخت و سازها

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی زنگ ورزش مدارس در روز چهارشنبه سوم اسفندماه خبر داد.

ساماندهی خطوط اتوبوسرانی در محله شبیری جی/ نظارت بر ساخت و سازها