آخرین وضعیت متهم جدید نفتی(ع.ز.م)

Posted by

ستاره فوتبال ایران در تیم منتخب بایرن مونیخ

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت ع. ز.م متهم جدید نفتی، گفت: این فرد تازه وارد ایران شده است، البته از طریق دادستانی تحت تعقیب بود. شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸تهرانتحقیقات مقدماتی را انجام می دهد.

ستاره فوتبال ایران در تیم منتخب بایرن مونیخ