هر شهروندی با ۳۰۰ متر پیاده روی می‌تواند به یک ایستگاه ورزشی دسترسی داشته باشد

Posted by

ستاره هالیوود دعوت رژیم صهیونیستی رد کرد

قالیباف تصریح کرد: امروز هر شهروندی با ۳۰۰ متر پیاده روی از منزل خود می‌تواند به یک مرکز و یا ایستگاه ورزشی دسترسی داشته باشد. این مهم با زحمت همکاران من در شهرداری تهران محقق شده که فراهم شدن این شرایط برای ما افتخار بزرگی است.

ستاره هالیوود دعوت رژیم صهیونیستی رد کرد