بازنگری ۷۰ درصد برنامه‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی

Posted by

سخنرانی روحانی در مراسم 22 بهمن

معاون آموزشی وزارت بهداشت از بازنگری 70 درصد برنامه‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی خبر د اد و گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده این برنامه تا پایان سال به اتمام می رسد.

به گزارش ایسنا؛ دکتر باقر لاریجانی در دومین روز از اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور یکی از مهم‌ترین مصوبات در آموزش عالی را بحث آمایش دانست و گفت: آمایش وزارت بهداشت برای این‌وزارتخانه افتخار آمیز بوده و این سند افتخار ما است.

 وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر  ۶۵ دانشگاه دانشکده دولتی همچنین ۹۰ واحد دانشگاهی غیر دولتی در حوزه علوم پزشکی فعالیت می کنند، بطور کلی حدود ۱۹۰ هزار دانشجو در مراکز دولتی و حدود ۶۰ هزار دانشجو در مراکز غیر دولتی در حال تحصیل هستند. 

دکتر لاریجانی با بیان این که حدود ۲۵۰ بیمارستان آموزشی در سراسر کشور وجود دارد، گفت:  بیش از ۱۸۰ انجمن علمی گروه پزشکی در کشور وجود دارد و حدود ۱۸ هزار عضو هیات علمی در مراکز دولتی و حدود 2000 عضو هیات علمی در مراکز غیر دولتی در حال فعالیت هستند.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، مسایل اجتماعی و فرهنگی از جمله حرکت به سوی سالمندی، ارتقای سواد فناوری در جوامع، ارتقای توانمندی‌های خود مراقبتی در جمعیت‌ها تاثیر زیادی در الگوی ارائه خدمات گذاشته است که البته همه این مسائل، تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را امری ضروری کرد.  

دکتر لاریجانی یکپارچه سازی مفاهیم، نوآوری و کار آفرینی در تمام سطوح دانشگاه را از اهداف حوزه آموزش پزشکی دانست و گفت: تجاری‌سازی نتایج علمی، دارایی فکری و بهره برداری از دانش به شکل خلق بنگاههای فناور محور از دیگر اهداف حوزه آموزش پزشکی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این که تا کنون ۷۰ درصد برنامه های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی مورد بازنگری قرار گرفته اند، گفت: یکی از نمونههای اقدام در جهت توسعه علوم میان رشته ای، راه اندازی دانشکده سلامت و دین است. همچنین راه اندازی دانشکده هنر و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور نیز نمونه ای از توسعه حیطه های میان رشته ای به شمار می رود.

معاون آموزشی در بخش دیگری از سخنان خود، تاسیس ۱۵ دانشکده و ۲۲ مجتمع آموزش عالی سلامت درشهرستان ها را از اقدامات صورت گرفته در حوزه ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها بیان کرد و گفت: راه اندازی ۶۹رشته مقطع در دانشکده‌های شهرستان‌های غیر از محل دانشگاه علوم پزشکی به منظور افزایش دسترسی محیطی به آموزش عالی دولتی از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.

دکتر لاریجانی بر لزوم تدوام توسعه مراکز آموزش عالی سلامت متناسب با نیازهای بومی و ملی در برنامه سال ۹۶ تاکید کرد و افزود: توسعه سهم بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این حیطه و توانمندسازی مناطق آمایشی با واسپاری ماموریت نوین مبتنی بر ظرفیتهای بومی و منطقه ای از برنامه های سال ۹۶است.

وی با بیان این که برنامه عملیاتی حوزه آموزش علوم پزشکی دو هدف کلی و ۱۱ هدف کمی دارد، گفت: همچنین این برنامه عملیاتی، ۴۴ برنامه و ۲۵۳ فعالیت در زیر مجموعه خود دارد که این برنامهها برای ۱۰منطقه آمایشی، ۶۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی تعریف شده است.

دکتر لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: نتایج ارزیابی انطباق عملکرد ۹ ماهه در حوزه آموزش کشور نشان داد که در مجموع برنامه های عملیاتی آموزش تا پایان آذر ماه 95 در حوزه ستادی و دانشگاهی حدود ۸۲ درصد در مدت زمان تعیین شده پیشرفت داشته است و برنامه های حوزه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا پایان آذر ماه ۷۳ درصد پیشرفت داشته است.

سخنرانی روحانی در مراسم 22 بهمن