برانکو به کاپیتانش استراحت داد

Posted by

سخنگوی کاخ سفید از سمت خود استعفا داد

مدافع چپ جدید تیم پرسپولیس جایگزین کاپیتان این تیم در ترکیب شد.

سخنگوی کاخ سفید از سمت خود استعفا داد