کاپیتان سابق پرسپولیس: دوست دارم برای علی کریمی بازی کنم

Posted by

سرلشکر جعفری: سپاه برای مردم ایران جان می‌دهد

نورمحمدی درباره اینکه گفته می شود در لیست علی کریمی برای پیوستن به نفت تهران قرار دارد گفت: صحبت هایی در این زمینه شده است اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. شک نکنید دوست دارم برای تیمی بازی کنم که سرمربی اش علی کریمی می شود.

سرلشکر جعفری: سپاه برای مردم ایران جان می‌دهد