هزینه تلفن ثابت چگونه محاسبه می‌شود؟

Posted by

سرکوب اعتراض طرفداران شیخ زکزاکی توسط پلیس نیجریه

محاسبه کارکرد مشترکان برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.

سرکوب اعتراض طرفداران شیخ زکزاکی توسط پلیس نیجریه