تاثیر آنتی اکسیدان بدن در بروز دلواپسی ها

Posted by

سعید عصمتی: چرا فیلم ما اکران نمی‌شود؟!

مصرف مواد غذائی سرشار از آنتی اکسیدان می تواند باعث کاهش بروز اثرات پریشانی در افراد گردد.

سعید عصمتی: چرا فیلم ما اکران نمی‌شود؟!