اشتباه برانکو از دیدگاه پیشکسوت پرسپولیس

Posted by

سفارش پدرانه رهبری به دختر خانم‌ها

کرمانی مقدم خاطرنشان کرد: یارگیری برانکو در این فصل خیلی ضعیف بود و خرید بازیکنان اوکراینی بزرگترین اشتباه برانکو بود.

سفارش پدرانه رهبری به دختر خانم‌ها