واکنش ترامپ به حکم دادگاه استیناف

Posted by

سفر محرمانه رئیس موساد به واشنگتن

رئیس جمهور جدید آمریکا در واکنش به حکم دادگاه استیناف مبنی بر ردّ فوریت رسیدگی به قانون منع مهاجرتِ وی اعلام کرد: ما در راه امنیت این کشور، موفق خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: وزارت دادگستری پرونده ای را برای بررسی این امر تشکیل داده و آن را دنبال خواهد کرد.

سفر محرمانه رئیس موساد به واشنگتن