بخاطر پوستتان زیاد شیرینی نخورید!

Posted by

سفیر قطر خاک مصر را ترک می کند

مصرف بی رویه قند باعث می شود که رنگ صورت تیره و خاکستری رنگ شود. اگر مصرف قند و شیرینی بالا باشد به زودی شاهد نوعی نازک شدن پوست، بروز جوش های چرکی سفید دردناک، تیرگی نواحی دور چشم و همچنین چین و چروک روی پیشانی خواهید بود.

سفیر قطر خاک مصر را ترک می کند