ادویه ای که بدخیم ترین سرطان ها را درمان می کند/ عکس

Posted by

سقف 100 منزل در شهرستان خاش ریزش کرد+تصاویر

در کشور هند به دلیل تنوع غذایی میزان مواد ابتلا به سرطان بسیار کمتر ازسایر کشورها است و این به دلیل استفاده از نوع خاصی از ادویه است که ازسالیان دور در طب باستانی این کشور وجود دارد. کارشناسان امیدوار هستند که بتوانند نسل جدیدی از داروها با استفاده از ترکیب موجود این فلفل مخصوص را تولید و در درمان سرطان های سرکش به کار برند.

سقف 100 منزل در شهرستان خاش ریزش کرد+تصاویر