تأمین اجتماعی به مشکلات بیمه تاکسیران‌های همدان رسیدگی کند

Posted by

سقوط تجهیزات چشم‌پزشکی به قیمت جان بیمار زاهدانی تمام شد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان با اشاره به مشکلات بیمه تاکسیران‌ها گفت: کارشناسان تأمین اجتماعی جواب قانع‌کننده‌ای در رابطه با بیمه‌ها به ما نمی‌دهند.

سقوط تجهیزات چشم‌پزشکی به قیمت جان بیمار زاهدانی تمام شد