تصمیم نهایی جهانگیری برای حضور در انتخابات

Posted by

سلاح سری مرگبار آمریکا برای مقابله با کره شمالی+فیلم

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: جهانگیری فردی جدی و مصمم است که اهل بازی نیست و قطعاً احساس مسئولیت کرد که وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد.

سلاح سری مرگبار آمریکا برای مقابله با کره شمالی+فیلم