بی توجهی برخی وزارتخانه‌ها به جذب نیروهای معلولان

Posted by

سلفی «لیلا حاتمی» و «پیمان معادی» در پشت صحنه فیلم «بمب»

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به بی توجهی برخی وزارتخانه‌ها به جذب نیروهای معلولان اذعان کرد: برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت که بیشترین گزینش استخدامی را دارند به موضوع به کارگیری معلولان و قانون ۳ درصد جذب معلولان توجهی ندارند.

سلفی «لیلا حاتمی» و «پیمان معادی» در پشت صحنه فیلم «بمب»