توصیه‌هایی برای حفظ سلامتی در سالمندان

Posted by

سه محروم روی دست پرسپولیس/ پیشخوان ورزشی

سالمندان بعد از 60 سالگی باید از روش‌های خونگیری از جمله فصد، حجامت و زالو به خصوص از دست‌ها و پاها همچنین مصرف غذاهای سرد, آماده و کنسروی, مصرف نوشیدنیهای سرد, مصرف سرکه و ترشیجات و نخوردن شام و یبوست پرهیز کنند.

سه محروم روی دست پرسپولیس/ پیشخوان ورزشی