افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو به نفع چه کسانی تمام شد؟

Posted by

سومین حریف کی‌روش در کره کیست؟

دبیر انجمن خودروسازان گفت: سازمان ملی استاندارد نظارت جامعی بر تولیدات خودروسازان دارد.

سومین حریف کی‌روش در کره کیست؟