توضیح فرماندار دزفول درباره انفجار امروز

Posted by

سپاهان انتقام جام حذفی را از نفت گرفت

حبیب آصفی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص صدای انفجاری که ساعتی پیش در دزفول شنیده شد، اظهار کرد: ‌این انفجار در یکی از انبارهای مربوط به یکی از یگان های نظامی در بیابان های حوالی دزفول رخ داد.وی افزود:‌ تعداد بسیاری از گلوله های قدیمی و زنگ زده یگان های نظامی هر از گاهی با هماهنگی های کامل امنیتی با فرمانداری، وبه صورت کنترل شده منهدم می شود. این انهدام ها کاملا تحت کنترل و بی خطر هستند.فرماندار دزفول افزود:‌ انباشت گلوله های جنگی که به نوعی تاریخ مصرف آنها گذشته، خطرزا است و ممکن است که این گلوله ها خود به خود منفجر شوند. بنابراین برای جلوگیری از انفجار اتوماتیک مهمات فرسوده، هر از گاهی این مهمان به صورت کنترل شده منهدم می شوند.

سپاهان انتقام جام حذفی را از نفت گرفت