امروز چه تصاویری در دستان نوه رهبر معظم انقلاب بود؟

Posted by

سیاست چین واحد چیست؟

راهپیمایی دیروزتهران دارای تصاویر زیبایی بود که از چشم عکاسان به دور نماند.

سیاست چین واحد چیست؟