برای کمک به سیل زدگان دولت اقدام کند

Posted by

سیف: بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی با ما ارتباطات کارگزاری مطلوبی دارند

نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حوزه راه‌ها نیز برخی مسیرها دچار خسارت شده و ارتباط بین راهی در برخی مناطق نیز قطع شده است.

سیف: بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی با ما ارتباطات کارگزاری مطلوبی دارند