مشکلی که ترامپ برای قهرمان المپیک درست کرد

Posted by

شرایط ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران بانکی

به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از دیلی میل، با تصویب شدن قانون ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا، احتمال دارد محمد فرح، دونده استقامت اهل بریتانیا که خانواده‌اش در اورگان آمریکا زندگی می‌کنند، نتواند به خانه بازگردد.

او در حال‌ حاضر در اتیوپی تمرین می‌کند. محمد فرح اصلیت سومالیایی دارد. او چند هفته‌ پیش از کمپ تمرینی در اتیوپی عکس‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در حال‌ تمرین در این کشور است. خانواده‌ فرح در آمریکا به سر می‌برند.

قانون جدید آمریکا شامل کسانی که دو تابعیتی هستند نیز می‌شود. به ‌این‌ ترتیب فرح که تابعیت سومالی و بریتانیایی دارد نمی‌تواند به خاک آمریکا وارد شود. فرح در هشت سالگی به بریتانیا رفته و در آنجا بزرگ شده است. این قانون فعلا تا ۹۰ روز پابرجاست.

دونالد ترامپ از قانون جدیدی که تصویب کرد، دفاع و اعلام کرده است قانون جدید به منظور تحریم کردن مسلمان نیست.

شرایط ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران بانکی