کامیابی نیا به توافق نرسید/ پیشخوان ورزشی

Posted by

شلیک موشک‌های سپاه باطل‌السحر وادادگی‌ها بود/پیشخوان

روزنامه‌های ورزشی سی ام خرداد به مسائل مختلف ورزش به ویژه نقل و انتقالات فوتبال پرداختند.

شلیک موشک‌های سپاه باطل‌السحر وادادگی‌ها بود/پیشخوان